ການນຳໃຊ້ Dropbox

Dropbox (ດຣອບບອກ) ແມ່ນບ່ອນໄວ້ຂໍ້ມູນເທິງອິນເຕີເນັດ ເພື່ອ share ກັບຄົນອື່ນໄດ້ງ່າຍ ຫລື ນຳໃຊ້ອຸປະກອນອື່ນໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ

ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ຟຣີ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ເກັບຂໍ້ມູນເຖິງ 2GB. ຖ້າຢາກໄດ້ຄວາມຈຸຫລາຍກວ່ານີ້ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນ ເຊິ່ງມີໃຫ້ເລືອກຫລາຍ package

  1. ກ່ອນອື່ນສະຫມັກບັນຊີ Dropbox ໂດຍເຂົ້າໄປເວັບໄຊ້ນີ້: www.dropbox.com. ທ່ານສາມາດສະຫມັກດ້ວຍບັນຊີ Google ໂດຍເລືອກ Sign up with Google

ການນຳໃຊ້ Dropbox

2. ຕອນທຳອິດ ທ່ານຈະຍັງບໍ່ເຫັນແຟັ້ມ ຫລື ເອກະສານຫຍັງ, ຂ້ອຍຈຶ່ງເອົາຕົວຢ່າງແຟ້ມ ແລະ ເອກະສານຂຶ້ນຊື່ My love story

ທ່ານສາມາດ Upload files ຈາກເຄື່ອງ ຫລື ສ້າງ New folder ດ້ວຍປຸ່ມຄຳສັ່ງດ້ານຂວາ

ຖ້າຕ້ອງການ Share folder ຫລື ເອກະສານກັບຄົນອື່ນ, ກໍກົດປຸ່ມ Share ທີ່ຢູ່ດ້ານຂວາຂອງ folder ຫລື ເອກະສານ

ການນຳໃຊ້ Dropbox

3. ທ່ານສາມາດ share ດ້ວຍການຂຽນ email ໃສ່ ແລ້ວເລືອກລະຫວ່າງ Can edit (ຄົນອື່ນແປງໄດ້) ຫລື Can view (ຄົນອື່ນໄດ້ແຕ່ເບິ່ງ ແລະ download) ຫລື ສ້າງ link (Create a link) ແລ້ວສົ່ງ link ໃຫ້ຄົນອື່ນທາງ email.

ການນຳໃຊ້ Dropbox

 

ຄຳຄິດເຫັນ
Share