ສ້າງເວັບໄຊ້ແບບງ່າຍໆ ແລະ ບໍ່ເສຍເງິນ

ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນການ ສ້າງເວັບໄຊ້ ແບບງ່າຍໆ ໂດຍນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ WordPress (ເວີດເພຣດ)

ເປັນໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ພາສາຄອມກໍເຮັດໄດ້.

ກ່ອນອື່ນເຂົ້າໄປເວັບໄຊ້ນີ້: www.wordpress.com, ແລ້ວກົດປຸ່ມ Get Started

ສ້າງເວັບໄຊ້

ຂຽນອີເມວຂອງທ່ານໃສ່, username ແລະ password. ຖ້າທ່ານມີບັນຊີ Google / gmail ແລ້ວ, ກໍກົດ Continue with Google

ສ້າງເວັບໄຊ້

ເລືອກ Start with a website

ສ້າງເວັບໄຊ້

ພິມຊື່ເວັບໄຊ້ຂອງທ່ານໃສ່
ສ້າງເວັບໄຊ້

ເລືອກ Free

ສ້າງເວັບໄຊ້

ເລືອກ Start with Free

ສ້າງເວັບໄຊ້

ສຳເລັດແລ້ວ, ກົດ View My Site

ສ້າງເວັບໄຊ້

ນີ້ແມ່ນຫນ້າຕາຕົວຢ່າງເວັບໄຊ້ຂອງທ່ານ

ສ້າງເວັບໄຊ້

ຕິດຕັ້ງສຳເລັດ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນຂຽນຂໍ້ມູນໃສ່, ເອົາຮູບໃສ່, ຕົບແຕ່ງຫນ້າຕາສີສັນເວັບໄຊ້

ແລ້ວຈະອະທິບາຍໃນບົດຄວາມຕໍ່ໄປເດີ

ຄຳຄິດເຫັນ
Share