ກະຊວງ ຖວທ ຈັດກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍ DMN ຂັ້ນສູນກາງ ປະຈຳປີ 2017

ໃນວັນທີ 8 ທັນວາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວລາວ ປະຈຳປີ 2017 ຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມເມື່ອງແທງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ,

Read more

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນ ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5 ແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ມີຮູບພາບປະກອບ ກົດປຸ່ມ File => New ແລ້ວຈະປະກົດຫນ້າຕ່າງລຸ່ມນີ້ 2. ໃສ່ຊື່ເອກະສານ ແລະ ກຳນົດຂະຫນາດເອກະສານ. ຕົວຢ່າງຖ້າຕ້ອງການສ້າງຜ້າສາກກອງປະຊຸມ ຂະຫນາດກວ້າງ (Width) 5

Read more

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2017

ປີນີ້ມີ 4 ຫົວຂໍ້ໃນການສົນທະນາ 1) ການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2) ການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງເອກະຊົນເພື່ອການພັດທະນາ 3) ການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ 4) ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ການຮ່ວມມືສາມຫລ່ຽມ “ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ” ບັນຫາທີ່ມີຫລາຍຄົນຍົກຂຶ້ນແມ່ນ ການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ,

Read more

ສສວທ ຈັດກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການພັດທະນາທັກສະຄວາມສາມາດ

ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ສສວທ), ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການພັດທະນາທັກສະຄວາມສາມາດຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4, ກະຊວງ ຖວທ.

Read more

ກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4,​ ກະຊວງ ຖວທ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 23 ທ່ານ, ເຊິ່ງປະກອບມີພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ, ໂຄງການ

Read more

ກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4, ກະຊວງ ຖວທ ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2017. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 20 ທ່ານ, ເຊິ່ງປະກອບມີພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ, ໂຄງການ ແລະ

Read more

ການນຳໃຊ້ Dropbox

Dropbox (ດຣອບບອກ) ແມ່ນບ່ອນໄວ້ຂໍ້ມູນເທິງອິນເຕີເນັດ ເພື່ອ share ກັບຄົນອື່ນໄດ້ງ່າຍ ຫລື ນຳໃຊ້ອຸປະກອນອື່ນໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ຟຣີ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ເກັບຂໍ້ມູນເຖິງ 2GB. ຖ້າຢາກໄດ້ຄວາມຈຸຫລາຍກວ່ານີ້ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນ ເຊິ່ງມີໃຫ້ເລືອກຫລາຍ package ກ່ອນອື່ນສະຫມັກບັນຊີ Dropbox ໂດຍເຂົ້າໄປເວັບໄຊ້ນີ້: www.dropbox.com. ທ່ານສາມາດສະຫມັກດ້ວຍບັນຊີ

Read more

ກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການຕະຫລາດການທ່ອງທ່ຽວລາວ

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ,​ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການຕະຫລາດການທ່ອງທ່ຽວລາວ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4, ກະຊວງ ຖວທ. ກອງປະຊຸມໄດ້ລະດົມແນວຄວາມຄິດເພື່ອສ້າງແຜນກິດຈະກຳການຕະຫລາດການທ່ອງທ່ຽວລາວປີ 2018, ເຊິ່ງປະກອບມີ ການເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດພາກພື້ນ ແລະ

Read more