October 21

ບັນທຶກເຫດການສຳຄັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລາວ

paviestatutevientienela

ມີຄົນເຄີຍເວົ້າວ່າ: “ເຮົ າຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕົວຕົນຂອງເຮົ າຍິ່ງຂຶ້ນ ຫາກເຮົ າເຂົ້າໃຈປະຫວັດສາດຂອງເຮົ າ”

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນ ບັນທຶກເຫດການສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ແຕ່ອາດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ

1353 – 1828 – ສ ປ ປ ລາວ ເຄີຍມີຊື່ວ່າ ລ້ານຊ້າງ “ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ” ມີເມືອງຫລວງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເຫນືອ ຂອງລາວ ຊື່ວ່າຫລວງພະບາງ

ໃນສັດຕະວັດທີ 19 ນີ້ເອງ (1800s) ທີ່ເກືອບທັງຫມົດແຜ່ນດິນລ້ານຊ້າງ ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງ ປະເທດສະຫຍາມ (ປະເທດໄທ) ຈົນຮອດສະໄຫມຝຣັ່ງເຂົ້າມາ

1893 – ປະເທດລາວຕົກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຝລັ່ງ, ເຖິງປີ 1945 ຍີ່ປຸ່ນກໍເຂົ້າມາປົກຄອງໃນໄລຍະຫນຶ່ງ ຈົນສິ້ນສຸດສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II

1946 – ປະເທດລາວຖືກປົກຄອງໂດຍຝລັ່ງອີກຄັ້ງ

1950 – ປະເທດລາວກາຍເປັນປະເທດເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງ ຖືເປັນລັດຫນຶ່ງຢູ່ໃນສະຫະພາບຝລັ່ງ

ອະນຸເສົ າວະລີຂອງທ່ານທູດ ປາວີ (Jean-Marie Pavie) ທີ່ວຽງຈັນ

1954 – ປະເທດລາວໄດ້ຮັບເອກະລາດຢ່າງສົມບູນ ພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນທີ່ມີເຈົ້າຊີວິດເປັນປະມຸກ.

ເກີດມີສົງຄາມກາງເມືອງລະຫວ່າງຝ່າຍສະຫນັບສະຫນູນລະບອບລາຊາທິປະໄຕ ແລະ ຝ່າຍຄອມມູນິດ

1960s – ປະເທດລາວຖືກສະຫະລັດອາເມລິກາໂຈມຕີທາງອາກາດຢ່າງຫນັກນ່ວງ, ເນື່ອງຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ຕ້ອງການທຳລາຍ ສະຖານທີ່ລີ້ໄພ ແລະ ເສັ້ນທາງປົດປ່ອຍຫວຽກນາມເຫນືອ ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງແຜ່ຫລາຍໃນນາມ “ເສັ້ນທາງໂຮ່ຈີມິນ” ຫລື Ho Chi Minh Trail. ມີການຄາດຄະເນວ່າ ຈຳນວນລູກລະເບີດທີ່ຖືກປ່ອຍຖິ້ມສູ່ຜືນແຜ່ນດິນລາວ ແມ່ນຫລາຍກວ່າຈຳນວນລະເບີດທັງຫມົດທີ່ໃຊ້ໃນ ຊ່ວງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເຊິ່ງເປັນພັກການເມືອງພຽງພັກດຽວ. ທ່ານໄກສອນ ພົມວິຫານກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

“ການຫັນສູ່ລະບອບສັງຄົມນິຍົມ” ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ.

1973 – ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຢຸດຍິງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ຝ່າຍຄອມມູນິດ ແລະ ຝ່າຍສະຫນັບສະຫນູນລະບອບລາຊາ. ປະເທດລາວ ຖືກປົກຄອງໂດຍຝ່າຍຄອມມູນິດຢ່າງສົມບູນ

1975 – ເຈົ້າຊີວິດສະຫວ່າງ ວັດທະນາສະຫລະລາຊບັນລັງ, ຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍຖືກຈັບກຸມໂຕ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນຫ້ອງຂັງ. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ປະກາດເອກະລາດຢ່າງສົມບູນ, ໂດຍມີພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນພັກການເມືອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດຫມາຍພຽງພັກດຽວ. ທ່ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ກາຍເປັນນາຍົກລັດທະມົນຕີ. ປະເທດລາວເລີ່ມຕົ້ນຫັນສູ່ລະບອບສັງຄົມນິຍົມ

Continue reading