ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນ ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5 ແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ມີຮູບພາບປະກອບ ກົດປຸ່ມ File => New ແລ້ວຈະປະກົດຫນ້າຕ່າງລຸ່ມນີ້ 2. ໃສ່ຊື່ເອກະສານ ແລະ ກຳນົດຂະຫນາດເອກະສານ. ຕົວຢ່າງຖ້າຕ້ອງການສ້າງຜ້າສາກກອງປະຊຸມ ຂະຫນາດກວ້າງ (Width) 5

Read more

ການນຳໃຊ້ Dropbox

Dropbox (ດຣອບບອກ) ແມ່ນບ່ອນໄວ້ຂໍ້ມູນເທິງອິນເຕີເນັດ ເພື່ອ share ກັບຄົນອື່ນໄດ້ງ່າຍ ຫລື ນຳໃຊ້ອຸປະກອນອື່ນໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ຟຣີ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ເກັບຂໍ້ມູນເຖິງ 2GB. ຖ້າຢາກໄດ້ຄວາມຈຸຫລາຍກວ່ານີ້ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນ ເຊິ່ງມີໃຫ້ເລືອກຫລາຍ package ກ່ອນອື່ນສະຫມັກບັນຊີ Dropbox ໂດຍເຂົ້າໄປເວັບໄຊ້ນີ້: www.dropbox.com. ທ່ານສາມາດສະຫມັກດ້ວຍບັນຊີ

Read more

ສ້າງເວັບໄຊ້ແບບງ່າຍໆ ແລະ ບໍ່ເສຍເງິນ

ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນການ ສ້າງເວັບໄຊ້ ແບບງ່າຍໆ ໂດຍນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ WordPress (ເວີດເພຣດ) ເປັນໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ພາສາຄອມກໍເຮັດໄດ້. ກ່ອນອື່ນເຂົ້າໄປເວັບໄຊ້ນີ້: www.wordpress.com, ແລ້ວກົດປຸ່ມ Get Started ຂຽນອີເມວຂອງທ່ານໃສ່, username ແລະ password. ຖ້າທ່ານມີບັນຊີ Google /

Read more