ກະຊວງ ຖວທ ຈັດກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍ DMN ຂັ້ນສູນກາງ ປະຈຳປີ 2017

ໃນວັນທີ 8 ທັນວາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວລາວ ປະຈຳປີ 2017 ຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມເມື່ອງແທງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ,

Read more

ສສວທ ຈັດກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການພັດທະນາທັກສະຄວາມສາມາດ

ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ສສວທ), ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການພັດທະນາທັກສະຄວາມສາມາດຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4, ກະຊວງ ຖວທ.

Read more

ກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4,​ ກະຊວງ ຖວທ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 23 ທ່ານ, ເຊິ່ງປະກອບມີພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ, ໂຄງການ

Read more

ກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4, ກະຊວງ ຖວທ ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2017. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 20 ທ່ານ, ເຊິ່ງປະກອບມີພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ, ໂຄງການ ແລະ

Read more

ກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການຕະຫລາດການທ່ອງທ່ຽວລາວ

ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ,​ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການຕະຫລາດການທ່ອງທ່ຽວລາວ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4, ກະຊວງ ຖວທ. ກອງປະຊຸມໄດ້ລະດົມແນວຄວາມຄິດເພື່ອສ້າງແຜນກິດຈະກຳການຕະຫລາດການທ່ອງທ່ຽວລາວປີ 2018, ເຊິ່ງປະກອບມີ ການເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດພາກພື້ນ ແລະ

Read more