ສ້າງເວັບໄຊ້ແບບງ່າຍໆ ແລະ ບໍ່ເສຍເງິນ

ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນການ ສ້າງເວັບໄຊ້ ແບບງ່າຍໆ ໂດຍນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ WordPress (ເວີດເພຣດ) ເປັນໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ພາສາຄອມກໍເຮັດໄດ້. ກ່ອນອື່ນເຂົ້າໄປເວັບໄຊ້ນີ້: www.wordpress.com, ແລ້ວກົດປຸ່ມ Get Started ຂຽນອີເມວຂອງທ່ານໃສ່, username ແລະ password. ຖ້າທ່ານມີບັນຊີ Google /

Read more