ກະຊວງ ຖວທ ຈັດກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍ DMN ຂັ້ນສູນກາງ ປະຈຳປີ 2017

ໃນວັນທີ 8 ທັນວາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວລາວ ປະຈຳປີ 2017 ຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມເມື່ອງແທງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ເພື່ອທົບທວນຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວລາວ Lao National Destination Management Plan (DMP) ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນກິດຈະກຳ ປະຈຳປີ 2018 ຂອງ 4 ຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດ, ເຊິ່ງລວມມີ ຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການຕະຫລາດການທ່ອງທ່ຽວ,​ ຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ,​ ຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການພັດທະນາທັກສະຄວາມສາມາດ.

ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງຫມົດ 48 ທ່ານ, ເຊິ່ງປະກອບມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກລັດ 28 ທ່ານ,​ ພາກທຸລະກິດ 10 ທ່ານ, ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 10 ທ່ານ.

ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ສູນ ມະນີວົງ, ປະທານເຄືອຂ່າຍ ພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວລາວ, ທັງເປັນຫົວຫນ້າກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ (Tourism Insfrastructure for Inclusive Growth – TIIG Project) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະຫນັບສະຫນູນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (Asian Development Bank – ADB) ແລະ ທ່ານ ທະວີເພັດ ອຸລາ, ຜູ້ຈັດການໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທັງເປັນຮອງຫົວຫນ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.

ຄຳຄິດເຫັນ
Share